top of page
Banners 2500 x 1200_Product.png

Dedicated to Excellence in Pharmaceutical Access

TGA, S19A, Special Access Scheme

Produkty bez licencji 

Pro Pharmaceuticals Group ma pod ręką w Melbourne szereg nielicencjonowanych leków pozyskiwanych z całego świata, które dostarczamy za pośrednictwem specjalnego programu dostępu, autoryzowanego lekarza lub ścieżki S19a. Ze względu na zasady reklamowe TGA nie jesteśmy w stanie umieszczać na naszej stronie internetowej produktów objętych programem Specjalnego Dostępu , jednak szpitale mogą się z nami skontaktować w sprawie zamówienia produktów.

 

Wszystkie te produkty są przechowywane w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze i dystrybuujemy je bezpośrednio do szpitali i aptek detalicznych za pośrednictwem naszego zewnętrznego dostawcy usług logistycznych. 

S19A Medicine Shortages

Pro Pharmaceuticals Group is a recognised leader in supplying TGA S19A approved products, committed to filling urgent gaps in medicine availability due to medicine shortages in Australia. Explore our extensive range of S19A TGA Listed Products that address the pressing needs of healthcare providers.

ProPG S19A Published List
bottom of page